POKAŻ SIĘ

Pochwal się swoją furą!

Jesteś właścicielem tuningowanej ciężarówki, oldtimera lub innego ciekawego pojazdu? Wypełnij poniższy formularz i weź udział w 17. zlocie Master Truck.

REJESTRACJA POJAZDU / VEHICLE REGISTRATION

Rejestracja trwa do 20 czerwca 2021. Po tej dacie zapisy możliwe są tylko na terenie zlotu za dodatkową opłatą.
Registration ends on June 20th 2021. After this date registration to the show will be possible at the showground with additional payment.

Formularz należy wypełnić jednokrotnie oraz dołączyć dwa zdjęcia pojazdu – jedno z zewnątrz i jedno wnętrza (jeżeli jest tam tuning) lub oświetlenia. W przypadku wątpliwości, czy formularz został poprawnie przesłany – prosimy o kontakt – sprawdzimy, czy zgłoszenie dotarło. Na wszelki wypadek, przed wypełnieniem formularza przygotujcie takie informacje jak – nr rejestracyjny, długość pojazdu oraz dobrej jakości zdjęcia, których waga nie przekracza 2MB! Większe zdjęcia nie zostaną załadowane, słabej jakości nie pozwolą na weryfikację zgłoszenia.

The form should be completed once and two photos of the vehicle should be attached - one from the outside and one from the interior (if there is tuning) or lighting. In case of doubts as to whether the form has been sent correctly - please contact us - we will check whether the application has been received. Just in case, before completing the form, prepare such information as - registration number, vehicle length and good quality photos, the weight of which does not exceed 2MB! Larger photos will not be uploaded, and poor quality photos will not allow for verification of the application.

DANE POJAZDU / VEHICLE DATA

TYP POJAZDU* / VEHICLE TYPE* (wybierz jeden / choose one) ciągnik / trucktorzestaw / setpomoc drogowa / assistancesolówka / soloVANstraż pożarna / fire truckpilotosobówka / car
TYP TUNINGU* / TUNING TYPE* (wybierz wiele / choose multiple) Wewnętrzny / InteriorCar AudioDodatkowe oświetlenie / Additional lightsMotywy graficzne / Graphic motivesOldtimerUSA do / under 7,5 tUSA powyżej / over 7,5 ton
DANE WŁAŚCICIELA / OWNER DATA
 
DANE FIRMY / COMPANY DATA
 
ZDJĘCIA I UWAGI / PHOTOS AND ADDITIONAL NOTES
DODAJ GŁÓWNE ZDJĘCIE / ADD MAIN PHOTO

DODAJ DODATKOWE ZDJĘCIA / ADD ADDITIONAL PHOTOS

Pamiętajcie! Wysłanie formularza jest zgodą na przetwarzanie przez organizatora danych w myśl ustawy o ochronie danych osobowych i służy wyłącznie w celach rekrutacji i uczestnictwa w zlocie oraz stanowi zgodę na publikację przesłanych zdjęć. Uwaga! Zastrzegamy sobie prawo do publikacji wybranych fotografii – brak zdjęcia na naszej stronie nie świadczy o braku zgłoszenia na imprezę. Remember! Sending the form constitutes consent to the processing of data by the organizer in accordance with the Act on the Protection of Personal Data and serves only for the purposes of recruitment and participation in the rally and constitutes consent to the publication of the photos sent. Attention! We reserve the right to publish selected photos - the lack of a photo on our website does not mean that we have not entered the event.
 
 

PRZYDATNE INFORMACJE

  • Zgłoszenie pojazdu do udziału w Master Truck Show jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zlotu.
  • Zgłoszenie ciężarówki i udział w zlocie jako uczestnik jest bezpłatny.
  • Zgłoszenie i niedojechanie na zlot z przyczyn technicznych nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.
  • Na pokładzie samochodu może się znajdować dwuosobowa załoga.
  • Jeżeli tuning pojazdu wymaga pomocy w przygotowaniu samochodu do zlotu – mycie, polerowanie – dopuszczamy bezpłatny udział dodatkowo maks 2-osobowego teamu. Każda następna osoba zobowiązana jest do wykupu wejściówki.
  • Jeżeli naczepa bądź przyczepa nie stanowi kompletu do tuningu – nie jest uprawniona do wjazdu na zlot.
TOP