ZAPISY

Pochwal się swoją furą!

Jesteś właścicielem tuningowanej ciężarówki, oldtimera lub innego ciekawego pojazdu? Wypełnij poniższy formularz i weź udział w 18. zlocie Master Truck Show 2022.

REJESTRACJA POJAZDU / VEHICLE REGISTRATION

Uwaga! Formularz należy wypełnić JEDNORAZOWO oraz dołączyć dwa zdjęcia pojazdu – z zewnątrz i wewnątrz (jeżeli jest tam tuning) lub oświetlenia. Prosimy o przesyłanie dobrej jakości zdjęć, których waga nie przekracza 2MB!
Po rejestracji na państwa maila zostanie przesłana automatyczna odpowiedź z potwierdzeniem przyjęcia rejestracji. Jeżeli wiadomość się nie pojawiła prosimy sprawdzić w mailu folder "spam".
W razie jakichkolwiek problemów lub braku potrzebnych informacji w zgłoszeniu będziemy kontaktować się z Państwem w tej sprawie osobiście podczas weryfikacji zgłoszeń - przed zlotem Master Truck Show. Prosimy o cierpliwość.

Attention! The form must be completed ONCE with two photos of the vehicle - outside and inside (if there is a tuning) or lighting. Please send good quality photos, up to 2MB!
After registration, an automatic reply will be sent to your e-mail confirming the acceptance of the registration. If the e-mail did not appear, please check the "spam" folder in your e-mail.
If there will be any problems or lack of the information in the application, we will contact you personally during the verification of applications - before the Master Truck Show. Please be patient.

 

DANE POJAZDU / VEHICLE DATA

TYP POJAZDU* / VEHICLE TYPE* (wybierz jeden / choose one) ciągnik / trucktorzestaw / setpomoc drogowa / assistancesolówka / soloVANstraż pożarna / fire truckpilotosobówka / car
TYP TUNINGU* / TUNING TYPE* (wybierz wiele / choose multiple) Wewnętrzny / InteriorCar AudioDodatkowe oświetlenie / Additional lightsMotywy graficzne / Graphic motivesOldtimerUSA do / under 7,5 tUSA powyżej / over 7,5 ton
DANE WŁAŚCICIELA / OWNER DATA
 
DANE FIRMY / COMPANY DATA
 
ZDJĘCIA I UWAGI / PHOTOS AND ADDITIONAL NOTES
DODAJ GŁÓWNE ZDJĘCIE / ADD MAIN PHOTO

DODAJ DODATKOWE ZDJĘCIA / ADD ADDITIONAL PHOTOS

PL: Pamiętajcie! Wysłanie formularza jest zgodą na przetwarzanie przez organizatora danych w myśl ustawy o ochronie danych osobowych i służy wyłącznie w celach rekrutacji i uczestnictwa w zlocie oraz stanowi zgodę na publikację przesłanych zdjęć. Uwaga! Zastrzegamy sobie prawo do publikacji wybranych fotografii – brak zdjęcia na naszej stronie nie świadczy o braku zgłoszenia na imprezę. EN: Remember! Sending the form constitutes consent to the processing of data by the organizer in accordance with the Act on the Protection of Personal Data and serves only for the purposes of recruitment and participation in the rally and constitutes consent to the publication of the photos sent. Attention! We reserve the right to publish selected photos - the lack of a photo on our website does not mean that we have not entered the event.
 
 

PRZYDATNE INFORMACJE

  • Zgłoszenie pojazdu do udziału w Master Truck Show jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zlotu.
  • Zgłoszenie ciężarówki i udział w zlocie jako uczestnik jest bezpłatny.
  • Zgłoszenie i niedojechanie na zlot z przyczyn technicznych nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.
  • Na pokładzie samochodu może się znajdować dwuosobowa załoga.
  • Jeżeli tuning pojazdu wymaga pomocy w przygotowaniu samochodu do zlotu – mycie, polerowanie – dopuszczamy bezpłatny udział dodatkowo maks 2-osobowego teamu. Każda następna osoba zobowiązana jest do wykupu wejściówki.
  • Jeżeli naczepa bądź przyczepa nie stanowi kompletu do tuningu – nie jest uprawniona do wjazdu na zlot.
TOP