MASTER TRUCK OF THE Public

Zgłoś swój pojazd i zdobądź tytuł Master Truck of the Public

Pomysł branżowych dziennikarzy, którzy co roku na zlocie wręczają statuetkę za najciekawsze rozwiązania techniczne i ekologiczne wpływające na efektywną realizację zadań transportowych oraz są przyjazne kierowcy i przewoźnikowi. W konkursie mogą wziąć udział samochody ciężarowe:

DMC >= 7,5 tony

dopuszczalna masa całkowita
równa lub większa niż 7,5 tony

Dopuszczone do ruchu

kołowego po drogach publicznych

Będące w aktualnej ofercie handlowej

przedstawicielstw producentów samochodów
ciężarowych działających na terenie polski

Laureaci z poprzednich lat

TOP