test formularza


  DANE POJAZDU / VEHICLE DATA
  TYP POJAZDU* / VEHICLE TYPE* (wybierz jeden / choose one) ciągnik / trucktorzestaw / setpomoc drogowa / assistancesolówka / soloVANstraż pożarna / fire truckpilotosobówka / car
  TYP TUNINGU* / TUNING TYPE* (wybierz wiele / choose multiple) Wewnętrzny / InteriorCar AudioDodatkowe oświetlenie / Additional lightsMotywy graficzne / Graphic motivesOldtimerUSA do / under 7,5 tUSA powyżej / over 7,5 ton
  DANE WŁAŚCICIELA / OWNER DATA
   
  DANE FIRMY / COMPANY DATA
   
  ZDJĘCIA I UWAGI / PHOTOS AND ADDITIONAL NOTES
  DODAJ GŁÓWNE ZDJĘCIE / ADD MAIN PHOTO
  DODAJ DODATKOWE ZDJĘCIA / ADD ADDITIONAL PHOTOS

  PL: Pamiętajcie! Wysłanie formularza jest zgodą na przetwarzanie przez organizatora danych w myśl ustawy o ochronie danych osobowych i służy wyłącznie w celach rekrutacji i uczestnictwa w zlocie oraz stanowi zgodę na publikację przesłanych zdjęć. Uwaga! Zastrzegamy sobie prawo do publikacji wybranych fotografii – brak zdjęcia na naszej stronie nie świadczy o braku zgłoszenia na imprezę. EN: Remember! Sending the form constitutes consent to the processing of data by the organizer in accordance with the Act on the Protection of Personal Data and serves only for the purposes of recruitment and participation in the rally and constitutes consent to the publication of the photos sent. Attention! We reserve the right to publish selected photos - the lack of a photo on our website does not mean that we have not entered the event.
   
   

  TOP