Master Truck dla Dawidka!

Mały Dawidek Drapacz z Opola ma chore serce i płuca. Niedrożność tętniczek płucnych uniemożliwia mu swobodne oddychanie. Jedyną szansą na wyleczenie jest operacja w Stanach Zjednoczonych u dr Franka L. Hanley z Lucile Packard Children’s Hospital w Stanford, który uratował już dwójkę polskich dzieci – Emila Koryczana i Julię Szponar. Niestety, koszt operacji to ponad 5 mln złotych!